استخدام آشپز خانواده سلطنتی در عمان

22 آبان 1401
Apply Now

توضیحات شغل

حقوق دریافتی: 180 تا 200 ریال عمان در ماه

مزایا: تمامی امکانات رفاهی (غذا- مسکن- بلیط پرواز) به عهده کارفرما

بیمه درمانی