استخدام متصدی پذیرش شیفت روز در لندن

17 آبان 1401
2065دلار / در ماه
Apply Now

توضیحات شغل

شرایط کار:

استخدام در هتلی در لندن

ترجیحا خانم

پذیرش آقایی که تجربه قبلی در صنعت هتلداری یا سابقه خدمات مشتری دارد

به جستجوی فردی هستیم که به سرعت عجین شده و توانایی کار در محیط شلوغ را داشته باشد

قرارداد معتبر (3 ماه اول دوره آموزشی می باشد)

دارای وعده غذایی حین وظیفه