استخدام مهندس شیفت در مجارستان

24 آبان 1401
Apply Now

توضیحات شغل

برای هتل 5 ستاره در مجارستان

ساعت کاری: 12 ساعت- شیفت متغیر

دارای دانش مهندسی الکترومکانیک

شرح وظایف:

رهبری کارکنان، تعیین وظایف و نظارت بر انجام آنها

توصیه، تهیه پیش‌نویس و رعایت رویه‌های عملیاتی برای بهره‌برداری از کارخانه و تجهیزات و همچنین نگهداری پیشگیرانه

انتقال دلنش به اعضای تیم

نگهداری، آزمایش، عیب یابی و تعمیر سیستم های مکانیکی/الکتریکی و تجهیزات مربوطه

ثبت گزارشات و پیروی از برنامه ریزی های نگهداری پیشگیرانه سالانه

رسیدگی به ایرادات گزارش و گماشتن پرسنل در صورت نیاز برای اجرای کار در جایی

حمل تلفن همراه مهندسی هنگام انجام وظیفه روزانه و شبانه برای رسیدگی و رفع شکایات مهمان گزارش شده توسط وزارت دفاع یا سایر بخش ها

برای پوشش وظایف سایر مهندسان شیفت زمانی که در مرخصی استعلاجی یا مرخصی هستند، باید انعطاف پذیر باشد

دارای علم سیستم مدیریت ساختمان از جمله برنامه ریزی تجهیزات تا اطمینان حاصل شود که تمام کارخانه به طور غیر ضروری کار نمی کند و بدون ضرر کار نمی کند

رفع تمام عیوب گزارش شده در سیستم تریتون و سایر ابزارهای گزارش

انجام بازرسی و کار بر روی سیستم های مختلف خدمات ساختمانی

گزارش هرگونه خسارات وارده در حین انجام کار و بازرسی و تعمیر در صورت امکان را به مافوق خود

نظارت بر پوشش تجهیزات ایمنی و محافظ توسط کارکنان

اطمینان از موجود بودن تمام قطعات یدکی مورد نیاز برای اطمینان از تداوم کسب و کار در هر زمان

گزراندن آموزش های لازم ایمنی آتش، سلامت مطابق تمامی قوانین موجود