استخدام تکنسین برق در مجارستان

17 آبان 1401
Apply Now

توضیحات شغل

شرایط کار:

قرارداد معتبر با هتل 5 ستاره واقع در مجارستان دارای شعباتی در روسیه، لندن، مالتا

دارای وعده های غذایی

مسکن (در مدت کاراموزی کارمند مسئول تهیه مسکن است)

حمل و نقل به عهده کارمند

مالیات 34.5 درصد به عهده کارمند

ترجیحا دارای مهارت های ارتباطی به زبان انگلیسی