استخدام مدیر کارگاه ساختمانی در کانادا

15 آذر 1401
Apply Now

توضیحات شغل

کلگری، آلبرتا

شرایط لازم:

تسلط به زبان انگلیسی

تحصیلات: مدرک کارشناسی

2 تا 3 سال تجربه کار مرتبط

محل کار: محیط های بیرون

مکان: مکان های مختلف

ویژگی های شخصیتی:

مهارت های بین فردی کارآمد، انعطاف پذیری، توانایی داوری، سازماندهی، بازیکن تیمی، مقید به ارزش ها و اخلاق

دانش کامپیوتر و فناوری

تسلط به مایکروسافت آفیس

توانایی مدیریت

بررسی عدم سوء پیشینه

شرح وظایف:

تهیه و ارائه برآورد بودجه پروژه ساخت و ساز، استخدام، استخدام و نظارت بر کارکنان و/یا داوطلبان، استخدام و نظارت بر فعالیت های پیمانکاران فرعی، برنامه ریزی و تهیه برنامه زمان بندی و نقاط عطف ساخت و ساز و نظارت بر پیشرفت، تهیه قراردادها و مذاکره در مورد بازنگری ها، ایجاد تغییرات و الحاقات به قراردادها، ایجاد و اجرای سیاست ها و رویه ها برای کنترل کیفیت، انتخاب پیمانکاران فرعی تجاری و هماهنگی فعالیت های آنها، برنامه ریزی و مدیریت بودجه، توسعه و اجرای برنامه های کنترل کیفیت، نظارت بر تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، کنترل و ارزیابی روزانه عملیات، تهیه گزارش